Thi công trần chuyên nghiệp
Thi Công Trần Chuyên Nghiệp

THẾ GIỚI TRẦN

THẾ GIỚI TRẦN

22 NĂM - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI TRẦN

22 NĂM - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI TRẦN
Thành Tích

Thành Tích

USG BORAL 2016
USG BORAL 2016
DongDo Distributor for Strategic PartnerPartner in fiscal year 2016
USG BORAL 2016
USG BORAL 2016
DongDo Distributor for Strategic PartnerPartner in fiscal year 2016
USG BORAL 2015
USG BORAL 2015
DongDo Distributor for Strategic PartnerPartner in fiscal year 2015
USG BORAL 2014
USG BORAL 2014
DongDo Distributor for Strategic PartnerPartner in fiscal year 2014
USG BORAL 2013
USG BORAL 2013
DongDo Distributor for Strategic PartnerPartner in fiscal year 2013
USG BORAL 2012
USG BORAL 2012
DongDo Distributor for Strategic PartnerPartner in fiscal year 2012
USG BORAL 2011
USG BORAL 2011
DongDo Distributor for Strategic PartnerPartner in fiscal year 2011
LAGYP - 2010
LAGYP - 2010
DongDo Distributor for Strategic PartnerPartner in fiscal year 2015
CHỨNG NHẬN LAGYP
CHỨNG NHẬN LAGYP
DongDo Distributor for Strategic PartnerPartner in fiscal year 2013
UAC - 2008
UAC - 2008
DongDo Distributor for Strategic PartnerPartner in fiscal year 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐÔNG ĐÔ

212 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM - Điện thoại: (028) 3865 9791 / 3863 4095 - Fax: (028) 3862 2891 - Email:dd@dongdoco.com