29 NĂM - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI TRẦN

29 NĂM - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI TRẦN

THẾ GIỚI TRẦN

THẾ GIỚI TRẦN

HƠN 1/4 THẾ KỶ - TRỌN CHỮ TÍN - VẸN NIỀM TIN

HƠN 1/4 THẾ KỶ - TRỌN CHỮ TÍN - VẸN NIỀM TIN
Thành Tích

Thành Tích

USG Boral 2019
USG Boral 2019

Presented to DongDo Strategic Partner 2019

In appreciation of your valuable contribution in fiscal year 2019

USG Boral 2018
USG Boral 2018

Presented to DongDo Strategic Partner 2018

In appreciation of your valuable contribution in fiscal year 2018

USG BORAL 2017
USG BORAL 2017
Partnership Appreciation Presented to
DongDo Distributor as the USG Boral Partner in fiscal year 2017
USG BORAL 2017
USG BORAL 2017
Presented to
DongDo Distributor for Strategic Partner 2017
USG BORAL 2016
USG BORAL 2016
Presented to
DongDo Distributor for Strategic Partner 2016
USG BORAL 2016
USG BORAL 2016

DongDo Distributor for Strategic Partner in fiscal year 2016

USG BORAL 2015
USG BORAL 2015

Dong Do Distributor for best Performance in fiscal year 2015

USG BORAL 2014
USG BORAL 2014

Authorized Distributor USG Boral Product & System Dong Do Corporation

USG BORAL 2013
USG BORAL 2013
DongDo Distributor for Strategic Partner in fiscal year 2013
USG BORAL 2012
USG BORAL 2012
DongDo Distributor for Strategic Partner in fiscal year 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐÔNG ĐÔ

212 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM - Điện thoại: (028) 3865 9791 / 3863 4095 - Fax: (028) 3862 2891 - Email:dd@dongdoco.com