29 NĂM - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI TRẦN

29 NĂM - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI TRẦN

THẾ GIỚI TRẦN

THẾ GIỚI TRẦN

HƠN 1/4 THẾ KỶ - TRỌN CHỮ TÍN - VẸN NIỀM TIN

HƠN 1/4 THẾ KỶ - TRỌN CHỮ TÍN - VẸN NIỀM TIN

Tấm Roxul

ROCKWOOL Safe’n’Silent™ Pro

ROCKWOOL Safe’n’Silent™ Pro

Xem Tải về
Roxul ThermalRock S (Slap)

Roxul ThermalRock S (Slap)

Xem Tải về
Roxul ThermalRock B (Blanket)

Roxul ThermalRock B (Blanket)

Xem Tải về
ConRock for Sandwich Panels

ConRock for Sandwich Panels

Xem Tải về
Cool‘n’Comfort™ Blanket & Slab

Cool‘n’Comfort™ Blanket & Slab

Xem Tải về
Indoor Thermal Comfort in Buildings

Indoor Thermal Comfort in Buildings

Xem Tải về
Indoor Acoustic Comfort in Buildings

Indoor Acoustic Comfort in Buildings

Xem Tải về
Flat Roof Insulation

Flat Roof Insulation

Xem Tải về

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT ĐÔNG ĐÔ

212 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM - Điện thoại: (028) 3865 9791 / 3863 4095 - Fax: (028) 3862 2891 - Email:dd@dongdoco.com